Eliberarea actului de identitate

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

eliberarea actului de identitate

Pentru aceasta sunt necesare urmatoarele documente:
– cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
– certificatul de nastere, original si copie;

Continue reading