DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CARTII DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CARTII DE IDENTITATE

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal de catre solicitant, iar actele de identitate se elibereaza titularilor. In situatia in care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul va prezenta procura speciala, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din statul în care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii speciale este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului, respectiv ridicarea actului de identitate.

Cetatenii romani aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta în original si copie.

 1. Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

 

2. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

 

3. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior