Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

carte de identitate 14 ani

Pentru eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani, sunt necesare urmatoarele documente:

  1.  cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, semnata atat de minor, cat si de parinte/reprezentant legal;
  2.  certificatul de nastere al minorului, original si copie;
  3.  actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
  4.  documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  5.  certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, certificatul de divort/hotararea judecatoreasca, ramasa definitiva si irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati, original si copie;
  6.  chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, in valoare de 7 lei;

La implinirea varstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor (sectia de politie de care apartine), insotit de unul dintre parinti sau dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost încredintat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situatia în care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, în conditiile legii.
Pentru minorul care, desi a fost încredintat prin hotarâre judecatoreasca, unuia dintre parinti, dar locuieste efectiv  la celalalt parinte, este necesara si declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost încredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisa adresa la care acesta locuieste efectiv.

Declaratia prevazuta poate fi data la ghiseu, în prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, iar în situatiile în care parintele nu se poate prezenta la ghiseu, declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se afla.

Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.