Eliberarea actului de identitate

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

eliberarea actului de identitate

Pentru aceasta sunt necesare urmatoarele documente:
– cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
– certificatul de nastere, original si copie;


– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
– certificatul de divort/hotararea de divort, ramasa definitiva si irevocabila, daca este cazul, original si copie;
– în cazul sotului supravietuitor, certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, original si copie;
– certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie, daca este cazul;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
– timbre fiscale în valoare de 5 lei;
– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 lei, care se achita la ghiseu.
În cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si în situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

Bibliografie:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *