Inregistrarea nasterii

Inregistrarea nasterii

 

Inregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau  de ofiterul de stare civila din cadrul Primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza  s-a produs evenimentul.

Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de:

a) 15 zile de la data nasterii, pentru copilul născut viu si aflat in viata;

b) 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;

c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat in termenul de 15 zile;

d) 30 de zile pentru copilul cu varsta de pana la un an, gasit sau parasit de mama în maternitate sau unitati sanitare.

Inregistrarea nasterii se face in baza următoarelor documente:

a) certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-tip;

b) actul de identitate al mamei si/sau al declarantului, dacă nasterea nu este declarata de mama;

c) certificatul de căsătorie al parintlor copilului, in original si in fotocopie, daca sunt casatoriti, iar daca acestia poarta nume de familie diferit, declaratia scrisa cu privire la numele pe care il va dobandi copilul;

d) declaratia de recunoaştere a copilului nascut in afara casatoriei, data de catre tata în fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei; în cazul tatalui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.

In situatia in care unul dintre parinti sau ambii sunt cetăteni straini, sunt necesare documentele prevazute anterior, precum si următoarele:

a) pasaportul parintelui cetatean strain/parintilor cetateni straini, respectiv actul de identitate pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, in original si in fotocopie si traducerea legalizata a filei care contine datele de identificare;

b) certificatul de casatorie al parintilor copilului si traducerea legalizata a acestuia, daca parintii sunt casatoriti; originalul certificatului si traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate, după caz.

În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare si urmatoarele acte:

a) certificatul de nastere al mamei si actul de identitate al declarantului, daca declararea nasterii nu este facuta de mama;

b) actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre parintii copilului.

In cazul în care parintii au domicilii diferite, parintele care declara nasterea va da o declaratie cu privire la domiciliul copilului.

In cazul in care parintii poarta nume de familie diferite sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii si cel declarat, inregistrarea nasterii se face în baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie ai prenumele copilului.

Daca parintii nu se inteleg cu privire la numele de familie al copilului, instanta de tutela hotaraste numele copilului si comunica de indata hotararea ramasa definitiva la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/primaria unitatii administrativ-teritoriale  competent/a sa înregistreze nasterea.