Pierderea cartii de identitate

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior

pierdut buletin carte de identitate

Pentru aceasta sunt necesare urmatoarele documente:

– cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate si cartea de alegator,in cazul deteriorarii;
– certificatul de nastere,original si copie;
Continue reading

Eliberarea actului de identitate

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

eliberarea actului de identitate

Pentru aceasta sunt necesare urmatoarele documente:
– cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;
– actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
– certificatul de nastere, original si copie;

Continue reading

Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

carte de identitate 14 ani

Pentru eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani, sunt necesare urmatoarele documente:

  1.  cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, semnata atat de minor, cat si de parinte/reprezentant legal;
  2.  certificatul de nastere al minorului, original si copie;
  3.  actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
  4.  documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  5.  certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, certificatul de divort/hotararea judecatoreasca, ramasa definitiva si irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati, original si copie;
  6.  chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, in valoare de 7 lei;

La implinirea varstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor (sectia de politie de care apartine), insotit de unul dintre parinti sau dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost încredintat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situatia în care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, în conditiile legii.
Pentru minorul care, desi a fost încredintat prin hotarâre judecatoreasca, unuia dintre parinti, dar locuieste efectiv  la celalalt parinte, este necesara si declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost încredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisa adresa la care acesta locuieste efectiv.

Declaratia prevazuta poate fi data la ghiseu, în prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, iar în situatiile în care parintele nu se poate prezenta la ghiseu, declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se afla.

Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CARTII DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBTINEREA CARTII DE IDENTITATE

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal de catre solicitant, iar actele de identitate se elibereaza titularilor. In situatia in care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul va prezenta procura speciala, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din statul în care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii speciale este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului, respectiv ridicarea actului de identitate.

Cetatenii romani aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta în original si copie.

 1. Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

 

2. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

 

3. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior