Acte necesare eliberarii certificatului de cazier judiciar pentru persoanele juridice

Acte necesare eliberarii certificatului de cazier judiciar pentru persoanele juridice

 

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana juridică se poate depune cererea-tip, prin reprezentant legal, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar.

 

Acte necesare

-cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată;

-dovada calității de persoană juridică;

-dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice

-copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

-chitanţa de achitare a taxei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *