Inregistrarea fiscala a persoanelor straine

Inregistrarea fiscala a persoanelor straine

 

1. Actele necesare pentru eliberarea codului NIF (număr de înregistrare fiscală) pentru persoanele fizice străine fără domiciliu în România

– Formularul 030 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice străine” cod 14.13.01.10.11/3 , pus la dispoziţia contribuabilului gratuit la organul fiscal.

– Paşaport – xerocopieContract de mandat sau Procură specială, prin care se desemnează reprezentantul fiscal, însoţit de Declaraţia pe propria răspundere a mandatarului, prin care acesta accdeptă Contractul de mandat, încheiat în formă scrisă şi autentificat de un notar public.

– Buletin/Carte de identitate al reprezentantului fiscal – xerocopie.

– Dovada de sediu pentru persoana străină fără domiciliu în România – xerocopie.

2. Actele necesare pentru eliberarea codului NIF (număr de înregistrare fiscală) pentru persoanele străine cu domiciliul în România

– Formularul 030 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru    persaoanele fizice străine” cod.14.13.01.10.11/3, pus la dispoziţia contribuabililor de organul fiscal.

– Legitimaţia de şedere temporară – xerocopie

– Certidficat de naştere – xerocopie

– Domiciliul declarat – contract de comodat/contract de închiriat/extras de carte funciară

3.Documente necesare pentru înregistrarea societăţilor comerciale cu capital integral       străin – forma de proprietate 33

– Formular 010 „ Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele juridice, asiciaţii familiale şi asocieri fără persoanlitate juridică” cod.14.13.01.10.11/1, pus la dispoziţia contribuabilului în mod gratuit la organul fiscal.

– Certidficat de înregistrare

– Încheiere judecătorească

– Act constitutiv

– Dovadă sediu